Månadens fotobrev

Vill du prenumerera på fotobrevet eller kommentera någon bild/textinnehållet använder du mejladressen på sista sidan i fotobrevet. Ange också om jag får publicera dina eventuella kommentarer i nästa fotobrev. Fotobrevet utkommer en gång i månaden förutom under juni, juli och augusti. Då blir det ett ”sommarbrev”.
Välkommen att läsa mina fotobrev!


Januari 2017: Kustskog & Rotblöta