Klippans naturreservat

Ett av granbarksborrar angripet skogsområde. Det finns också en liten glänta ungefär mitt i reservatet med resterna av ett gammalt hemman där man kan rasta och t.o.m. grilla något medhavt. Gården hette Klippan men före 1908 var den känd under namnet Assaretorp.

Jag har varit här ett par gånger förut och reservatet tål fler återbesök. Det rinner en liten trevlig bäck ned till kärret i södra änden av reservatet. Den skulle jag vilja utforska mer med kameran. Vid hemmanet låg det fortfarande kvar ganska mycket snö på den del av ängen som ligger intill granskogen i söder. Där hittade jag löven som beroende på art befann sig i olika stadier av nedbrytning.

Granbarksborren har gått hårt åt skogen i reservatet. Flera kraftiga stormar medförde att många träd föll omkull eller bröts av vilket gjorde att den fick fäste i reservatet.

Det finns en parkeringsplats alldeles vid vägen några km från Hindås och därifrån går flera stigar genom reservatet.

Länsstyrelsens information (pdf).

Picture

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

[motd]