Dimma Över Rished

På fototur ut i den lockande dimman.

Dimman låg ovanligt nog tät i Göteborg denna lördag vilket fick mig att snabbt bege mig norrut längs 45:an. Jag hamnade till slut i Risheds naturreservat som dimman gjorde mer spännande än det vanligtvis är ur fotografisk synvinkel.

På hemvägen körde jag över Ryd och Mollsjöbäcken där jag tog de två sista bilderna innan jag kom till Nol och E45:an tillbaks till Göteborg. Bh:n i en av bilderna låg på en gammal igenväxt grusplan vid ett lika gammalt garage och den väckte en hel del funderingar.

Picture

1 .jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg


Karta över Rished