Blog: Bokskog

Junibesök i Åkulla bokskogar

Jag var nyfiken på utsikten från Hiaklitten i soluppgången (fjärde bilden).

Åkulla bokskogar

Åkulla bokskogar är samlingsnamnet på ett tiotal naturreservat som ligger i samma område.

Rödbo bokskog

En underlig figur tittar upp Ragnhildsholmen vid Nordre älv.