Blog: Hebriderna

Skye och Yttre Hebriderna

Jag, Gunnar Berglund, Ralph Torgardh och Göran Brengesjö åkte runt på Skye och Yttre Hebriderna i 10 dagar.