Blog: Kväll

Göteborgs hamn

Fiskhamnen om kvällen.