Blog: Naturreservat

Klippans naturreservat

Ett av granbarksborrar angripet skogsområde. Det finns också en liten glänta ungefär mitt i reservatet med resterna av ett gammalt hemman där man kan rasta och t.o.m. grilla något medhavt. Gården hette Klippan men före 1908 var den känd under namnet Assaretorp.