Yxnås

En stugbesökare oroas över att bli inlåst när jag fotograferar stugan.

Mitt på Yxnås ligger ett gammalt soldattorp. Området har en speciell flora som man försöker bevara genom att återskapa de gamla ängsmarkerna. Jag var på väg till ett boksläpp i Vårgårda och tog vägen förbi Yxnås. Efter ett tag insåg jag att en halvdag är alltför kort tid för att fånga områdets karaktär.

När jag fotograferar soldattorpet kommer plötsligt en kvinna ut och säger att hon var orolig över att bli inlåst i stugan. Det var nu ingen risk eftersom tiden rusat iväg och jag snabbt måste gå till bilen och köra till Vårgårda.

Picture

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg


Förstora Googlekartan och växla till satellitbild för att få en uppfattning om naturen.
Bättre karta över Yxnås om du vill åka dit.